Hakkımızda

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ BİR LİYAKAT MESLEĞİDİR.

Yeminli Mali Müşavirlik mesleği ile diğer mesleklerin ünvanlarını kazanmak arasında ciddi farklar vardır. Bir tıp doktoru olabilmek için 6 yıllık bir lisans eğitimi ile doktor olursunuz, avukat olabilmek için 4 yıllık bir lisans eğitiminden sonra 6 aylık staj ile avukat olursunuz. Mühendislik dallarından mezun olduğunuzda mühendis olursunuz, mimar olursunuz.

Yeminli Mali Müşavir olabilmeniz için;

  • 4 yıllık bir lisans eğitiminden sonra 3 yıllık bir stajı yapmak için staja başlama sınavını geçmeniz gerekmektedir. Staj sonunda ki sınavı geçerek SMMM olursunuz. Bu süre ise asgari 9 yıldır. Sonra 3568 sayılı kanunda sayılan hiçbir cezayı almadan 10 yıl SMMM olarak mesleği fiilen yapmanız gerekir. Bu süreden sonra 2 yıl içerisinde YMM sınavını 65 puan ve üstü ile tamamlamanız gerekir. Bunlar tamamlandığında 20 yıllık bir süre sonunda mesleki ünvanı kazanırsınız.
  • “Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler.

  1. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki süreyi tamamlamaları şarttır.” Kanuna göre vergi inceleme yetkisi almış müfettişlerin meslek mensubu olabilmeleri de 15 yıl gibi bir süreyi öngörmektedir.

   3)Mesleki eğitim dallarında Profesör Olanlar. Dahi sınava girmek zorundadır.

Görüldüğü gibi YMM meslek sahibi olabilmek tam anlamıyla konusunda UZMAN olmayı gerektiren bir ömür mesleki eğitimine yatırım yapmayı gerektiriyor.

Bu kadar kolay elde edilemeyen mesleğe ulaşabilmek bir ömür. Asgari 45 yaşa sizi getiriyor. Her bakımdan donanımlı mesleki olarak iyi yetişmiş bununla birlik te yapmış olduğu işte sınırsız sorumluluk altında bir 2. Meslek var mıdır.?    Veya çeşitli kamu ve özel kesimde en tepeden aşağı bulunan tüm makamlarda yetkisine göre bu kadar sorumluluğu bulunan var mıdır.?

Bulamazsınız.  

 Gelelim meslek mensuplarına bu liyakati hakkıyla taşımak gerekiyor.

Kazanç aldığınız sorumluluklar ile doğru orantılı değildir. Her şey meslek ile çok para kazanmak değildir. Size getirecekleri yanında ömrünüz ortaya koyduğunuz bu liyakatiniz den götürecekleri düşünmek zorundasınız.

Size meslek miras yoluyla tereke olarak kalmadı, ancak sizlerden sonra gelecek kuşağa bırakmak zorundasınız.

Çünkü yapmış olduğunuz iş bir kamu görevidir. Temiz toplum, şeffaf toplum yaratılmasında mesleki olarak yapmış olduğunuz denetim işinin sonuçlarının toplumun vicdanında güvenilir ve kabul edilen bir olgu olduğunu ortaya koymak zorundasınız.

Bu nedenle

* Meslek mensupları her türlü davranışları ile toplumda örnek bir davranış göstermek zorundadır.

* Etik ilkelere uymak zorundadır.

* Davranışları ahlaki ve üstün meziyetli olmalıdır.

* Haksız rekabet yapmamalıdır.

 Mesleğin geleceği, meslek mensuplarının birlik ve dayanışmasında dır.